Vaša mapa

Ako získať svoju mapu?

Zo vstupných údajov, ktorými sú dátum, presný čas a miesto nášho narodenia sa  vygeneruje jedinečná mapa pre každého z nás. Je mapou dopravného prostriedku, v ktorom sa v tomto  živote vezieme,  mapuje spojenia medzi jednotlivými energetickými centrami nášho tela a potenciál, s ktorým sme prišli na tento svet.

Z mapy je možné vyčítať a popísať energetický typ, stratégiu a autoritu, teda, aký je najvhodnejší spôsob, akým sa má človek rozhodovať, s akými darmi a talentami, životným poslaním prišiel na tento svet, ale tiež i to, ktoré oblasti predstavujú miesta možných problémov a hlavne, ponúka návod ako to zmeniť. Tieto jedinečné informácie môžete získať pri výklade.

Tu si môžete vygenerovať vašu mapu zdarma: www.jovianarchive.com