Výklad témy životného poslania

Alebo aj výklad Inkarnačného kríža.

Brány (dary a talenty), v ktorých sa v mape nachádza Slnko a Zem (horné dve čísla v pravom i ľavom stĺpci v mape) predstavujú hlavné témy nášho života. Spoločne rozprávajú príbeh životného poslania, zámeru nášho života. Slnko a Zem v našom dizajne predstavujú 70% toho, kým sme. Táto kombinácia sa nazýva Inkarnačný kríž.

Inkarnačný kríž je silným a vplyvným aspektom vášho dizajnu, pretože energie pochádzajú z postavenia Slnka a Zeme pri narodení a 88 dní predtým. Je zrejmé, že pre nás ľudí sú Zem a Slnko významnými energetickými vplyvmi na nás. Náš inkarnačný kríž má taký dizajn, ktorý podporí našu cestu za uskutočnením nášho životného cieľa. Vnímam ho ako platformu na vykonávanie nášho životného poslania. Životné poslanie je možné naplniť, len ak žijeme v súlade s našou stratégiou a autoritou.

Rada vás prevediem vašou témou životného poslania, je však potrebné mať absolvovaný základný výklad a ideálne ročnú skúsenosť s jeho žitím.

 

Cena výkladu témy životného poslania, ktorý zahŕňa 90 min online stretnutie + zvukovú nahrávku:

250,00