Špeciálna ponuka – výklad bez online stretnutia

Špeciálna ponuka – výklad bez online stretnutia

Stávajú sa situácie, že z rôznych dôvodov, zdravotných, rodinných, či technických, nemáte možnosť absolvovať online výklad. Aj v tomto prípade, mám pre vás zaujímavé riešenie a to získať zvukovú nahrávku vášho výkladu bez online stretnutia. Pošlem vám písomnú časť výkladu a zvukovú nahrávku, kde vám poskytnem základný výklad vašej mapy. A vy máte následne možnosť položiť mi doplňujúce otázky mailom.

 

Cena výkladu bez online stretnutia, zahŕňa zvukovú nahrávku + písomné zhrnutie:

189,00