VIP online výklad

Keďže chápem, že čakať na výklad vyše pol roka, môže byť v niektorých životných etapách a situáciách naozaj extrémne dlhá doba, ponúkam každý mesiac 4 bonusové termíny, teda online stretnutie do mesiaca od objednávky (ponuka však platí len do zaplnenia kapacity 4 prednostných termínov za mesiac).

 

Cena VIP výkladu, ktorý zahŕňa 90 min online stretnutie + zvukovú nahrávku + písomné zhrnutie:

250,00