Písomný rozbor

Ak chcete získať základné informácie o vašom dizajne,  je to skvelý spôsob, ako nazrieť do vašej jedinečnosti. Čo sa obsahu týka, nenahrádza plnohodnotne online základný výklad, ponúkne vám však dostatok dôležitých informácií, vďaka ktorým, sa môžete lepšie zorientovať vo vašom živote. Dozviete sa, aké sú vaše hlavné dary a talenty, o čo sa môžete opierať pri rozhodovaní, kde sú možné miesta problémov a ako z nich von…

Nejde však do takej hĺbky ako základný online výklad. Nemáme možnosť venovať sa vašim otázkam, miestam, ktoré potrebujete viac ozrejmiť, ani oblastiam, ktoré vás momentálne ťažia. Ponúka vám možnosť nazrieť na vašu jedinečnosť a ako ju čo najlepšie prejaviť, ak si dovolíte nasledovať zopár  pravidiel.

Výhoda – termín vypracovania do 10 dní. 

Cena písomného rozboru:

Od: 59,00